Általános Szerződési Feltételek

Kérlek, figyelmesen olvasd el ezt a dokumentumot, mielőtt megrendeled a fotózást. Roppant hivatalos az egész, de arra szolgál, hogy semmilyen félreértés ne merülhessen fel: így mindketten pontosan tudjuk, mint vállalunk, és mik az együttműködésünk szabályai. 

A megrendelésed véglegesítésével kifejezetten elfogadod a lenti ÁSZF teljes tartalmát, amely maradéktalanul a közted, mint Megrendelő, és köztem, mint Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi. A megrendelői szerződés létrejöttével kijelented, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerted és magadra nézve kötelezőnek tartod, elfogadtad, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adataid kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározottak szerint hozzájárultál.

 Általános szerződési feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Makovek Renátó ev. által üzemeltetett www.makovekart.hu weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza. Jelen dokumentumban leírt rendelkezéseket és feltételeket mind a Megrendelő, mind a Szolgáltató elfogadják, tudomásul veszik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Jelen ÁSZF-ben használt megnevezések:

Szolgáltató: Makovek Renátó ev., aki a fényképészeti szolgáltatás teljesítését a megrendelés alapján elvégzi.
Megrendelő: az a személy, aki a fényképészeti szolgáltatást megrendeli és annak ellenértékét megtéríti.
Együttesen: a Felek.


Szolgáltató adatai

Neve: Makovek Renátó ev.
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 46.
E-mail címe: makovekart@gmail pont com
Telefonszáma: +36 (harminc) 536 1422

Általános rendelkezések

A Szolgáltató fényképészeti szolgáltatás teljesítését vállalja a Megrendelő felé az előre írásban egyeztetett fotózási csomag szerint. A Megrendelő, aki a fényképészeti szolgáltatást igénybe veszi, vállalja, hogy annak költségét megtéríti. A fényképészeti szolgáltatás időponttal együtt történő lefoglalására 20.000 Ft átutalásával van lehetőség. Ez alól kivétel az esküvői fotózás, amely esetén a teljes szolgáltatásnak a 30 %-nak átutalásával van lehetőség az aláírt szerződéssel együtt.

A fotózási csomag fennmaradó ellenértékét a fotózás napjáig a Szolgáltató részére történő átutalással vagy a fotózás helyszínén Szolgáltatónak készpénzben történő kiegyenlítésével lehet rendezni. Megrendelő és Szolgáltató egyaránt vállalja, hogy a fotózásra egyeztetett helyszínen és időben pontosan megjelenik.

A képek átadása családi-, pár és jegyes-, boudoir-, portré-, fitness & gym, valamint egyéb fotózás esetén

A Szolgáltató vállalja, hogy a fotózást követő 5 munkanapon belül az elkészült digitális képeket válogatás céljából a Google Drive felületre feltölti, ahol a Megrendelőnek lehetősége van a megrendelni kívánt képeket utómunkára kiválogatni, majd a kiválogatott képeket a Szolgáltatónak elküldeni. A válogatásra átadott képek még nem a végleges képek, ezért azokat nem megengedett letölteni, elmenteni, másolni, harmadik személynek átadni, vagy bármilyen felületen közzétenni semmilyen formában. 

A kiválogatott képeket a Szolgáltató utómunkával tökéletesíti. A Szolgáltató vállalja, hogy az elkészült digitális képeket a válogatás beérkezésétől számított 21 naptári napon belül elkészíti, és Google Drive link segítségével a Megrendelő részére elérhetővé teszi. 

A Megrendelőnek a feltöltésről szóló értesítést követő 30 naptári nap áll rendelkezésére, hogy az elkészült képeket letöltse. Ezután a képek webes elérhetősége megszűnik.

Ha a Megrendelő bármilyen okból később újra kéri a képek feltöltését, arra egy éven belül ingyenesen, egy éven túl 10.000.- forintos díj megfizetése ellenében van lehetősége.

A kiválogatásra feltöltött, majd az elkészült képek letölthetőségét is e-mailben jelzi a Szolgáltató a Megrendelő felé. Ebben az üzenetben szerepelnek az elérhetőségi linkek.

Nyers képeket a Szolgáltató soha, semmilyen formában és kérésre nem ad át, a Megrendelő kizárólag a válogatás során láthatja ezeket. A Szolgáltató a nyers fotókat 2 hónapig tárolja, a Megrendelőnek ennyi ideig van lehetősége további utómunkázott képeket rendelni azokból.

A képek átadása esküvői fotózás esetén

A kreatív fotózás során készített képeket a Szolgáltató szín korrekciózza és retusálja, míg az esküvő napján készült képek (tekintettel arra, hogy riportfotó) színkorrigáláson esnek át. A Szolgáltató vállalja, hogy az elkészült digitális képeket az esküvő után 30 naptári napon belül elkészíti, és Google Drive link segítségével a Megrendelő részére elérhetővé teszi.

A Megrendelőnek a feltöltésről szóló értesítést követő 30 naptári nap áll rendelkezésére, hogy az elkészült képeket letöltse. Ezután a képek webes elérhetősége megszűnik.

Ha a Megrendelő bármilyen okból később újra kéri a képek feltöltését, arra egy éven belül ingyenesen, egy éven túl 10.000.- forintos díj megfizetése ellenében van lehetősége.

Az elkészült képek letölthetőségét is e-mailben jelzi a Szolgáltató a Megrendelő felé. Ebben az üzenetben szerepelnek az elérhetőségi linkek.

Nyers képeket a Szolgáltató soha, semmilyen formában és kérésre nem ad át.

Képek felhasználása

Mivel az elkészült képek a Szolgáltató, mint fotográfus szellemi termékei, így az azokon való bármilyen utólagos változtatáshoz a Szolgáltató kifejezett hozzájárulása szükséges. 

A Szerzői jogi törvény rendelkezése értelmében jelen ÁSZF keretében elkészült fotók szerzői- és tulajdonjoga a fotók szerzőjét, alkotóját illetik meg.

Megrendelő a megrendeléssel, a szerződés elfogadásával, aláírásával engedélyezi a Szolgáltató számára a nyers fotók utólagos szerkesztését, módosítását, beleértve, de nem korlátozva a kompozíció készítés, optikai módosítás tevékenységeket mindaddig, amíg ezek a tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak és a Megrendelő számára nyilvánvaló anyagi vagy erkölcsi hátrányt nem okoznak az eredeti fotókhoz képest.

Megrendelő a megrendeléssel tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az esküvőn készített képeket a fotós promóciós célra felhasználthatja (Facebook, Instagram, Honlap). A felhasznált képekkel kapcsolatban egyeztetésre van lehetőség. Promóció mentességi felár 60.000 Ft.    

Családi-, pár és jegyes-, boudoir-, portré fotózás esetén a Megrendelő privát felhasználási jogot szerez, a családtagjai részére kizárólag magáncélra átadható. A csomagban megrendelt fotókat semmilyen üzleti (kereskedelmi, PR, branding, marketing, promóciós, sajtó) célra nem lehet felhasználni.

Amennyiben a Megrendelő a fotókat nyilvánosan megosztja, a Szolgáltatót meg kell jelölnie rajta, mint alkotó fotós. Ez történhet a www.makovekart.hu webcím, vagy a Szolgáltató adott közösségi platformon használt azonosítójának hiperlink alapú feltüntetésével.

Amennyiben a Megrendelő a már elkészült privát felhasználási célú fotóit mégis üzleti célra szeretné felhasználni, azt előzőleg egy új írásbeli megállapodásban kell rögzíteni, mely tartalmazza a pontos üzleti célú felhasználás megjelenési helyét és gyakoriságát, illetve ennek a díjazását is.

Fitness & Gym-, étel és termék, valamint bármilyen üzleti fotózás esetén üzleti célú felhasználási jogot szerez a Megrendelő a fotókra. Eszerint a fotókat felhasználhatja a weboldalán, az online promóciós anyagaiban, PR-kampányaiban, nyomtatott sajtóban, illetve maximum 2 méter legnagyobb kiterjedésű eladáshelyi reklám (POS) anyagokban 1-1 példányban.

Az ennél nagyobb példányszámú, vagy nagyobb méretű felhasználás esetén – ide tartozik például, de nem kizárólag az óriásplakát, az építési háló, a molinó, illetve kiskereskedelmi lánc egységeiben plakátok, vagy hirdetőoszlopokon elhelyezett reklámanyag – Felek egy új írásbeli megállapodásban rögzítik a tervezett felhasználás megjelenési helyét és gyakoriságát, illetve ennek a díjazását is.

Amennyiben a Megrendelő a fotók tulajdonjogára tart igényt, az minden esetben speciális feltételekkel, egyedi szerződés alapján történik.

Lemondási, módosítási feltételek családi-, pár és jegyes-, boudoir-, portré-, valamint fitnesz & gym fotózás esetén

Lefoglalt időpont módosítása a fotózás időpontját megelőző 120 órán túl lehetséges. 120 órán belüli időpont módosítás esetén a Megrendelő a megállapodott fotózási díj összegén túl +20%-ot köteles megtéríteni.

Ha a fotózás bérelt stúdióban történik, akkor 72 órán belüli időpont módosítás, vagy a fotózás Megrendelőnek felróható okból való meghiúsulása esetén a Megrendelő köteles a stúdió bérleti díját az elmaradt alkalomra is megtéríteni.

Kivételt képez ez alól, ha a külső helyszínen történő fotózáshoz nem megfelelő az időjárás – ezt minden esetben Szolgáltató dönti el szakmai szempontok alapján.

Szolgáltatás elmaradása

Amennyiben a Szolgáltatónak felróható okból hiúsul meg a fotózás, a Szolgáltató az ésszerűen elvárható legkorábbi időpontban értesíti erről a Megrendelőt, és javaslatot tesz a lehető leghamarabbi fotózásra. Amennyiben ez a Megrendelő számára nem elfogadható, és nem tudnak megállapodni későbbi időpontban, abban az esetben a Szolgáltató a befizetett foglaló 8 napon belül visszatéríti.

Ha a Megrendelőnek felróható okból hiúsul meg a fotózás, lefoglalt időpont lemondása esetén, vagy ha a Megrendelő nem jelenik meg a megbeszélt időpontban (vagy 30 percnél többet késik bármilyen okból), a már befizetett foglaló nem jár vissza és nem felhasználható egy esetleges későbbi megrendelés foglalójaként.

Ha bármilyen, a fotózást akadályozó tényező merül fel, a felek kötelesek azonnal értesíteni egymást minden ilyen körülményről.  

Egyéb rendelkezések

Az elkészült, utómunkázott digitális képeket a Szolgáltató a fotózást követő 1 évig őrzi meg.

Az egyes fotózási csomagok díjai nem tartalmazzák a stúdió bérleti költségét és a felmerülő útiköltséget. 

Ajándékkártya vásárlása esetén a kártya a vásárlást követő 6 hónapon belül használható fel. A kártya átruházható, más részére szabadon adományozható, azonban kizárólag a kártyán szereplő fotózási típusra használható fel.

Csomagokban szereplő mennyiségeken felül igényelt képek esetén az alábbi díjazás érvényes:

Családi-, pár és jegyes-, boudoir-, portré fotózás csomagok esetén a csomagon felül igényelt képek darabára 3.500 Ft.

Fitness & gym, étel- és termék-, egyéb üzleti fotózás csomag esetén a csomagon felül igényelt képek darabára 6.000 Ft.

A www. makovekart.hu weboldalon megjelenő bárminemű tartalom másolása, letöltése, más webhelyen történő megosztása, felhasználása a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül szigorúan tilos.

A Szolgáltató fenntart minden jogot a szolgáltatásai minden elemére, a www.makovekart.hu domain név szerzői jogi védelmet élvez.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, ami a www.makovekart.hu weboldalon történő közzétételének napján válik hatályossá.

Jelen szabályzatban nem szereplő kérdések tekintetében a magyar jog mindenkor hatályos törvényei, rendelkezései az irányadók.